POZVÁNKA NA PŘEDSTAVENÍ ZÁMĚRU „PACHT LABORATOŘE NA POLIKLINICE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU“

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, se sídlem Studentská 1699/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 48899119, si Vás tímto dovoluje pozvat na setkání, na kterém bude představen záměr: „Pacht laboratoře na Poliklinice Žďár nad Sázavou“

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, provozuje laboratoř – oddělení klinické biochemie a hematologie. Laboratoř se zabývá biochemickým a hematologickým vyšetřením biologických materiálů humánního i animálního původu. Nabízené služby laboratoře spočívají zejména ve spolupráci s žadateli o vyšetření, od definování požadavků, odběru materiálu až po interpretaci výsledků laboratorního vyšetření. Laboratoř slouží lékařům (včetně veterinárních lékařů), samoplátcům a dalším subjektům.

Poliklinika se rozhodla k propachtování laboratoře, tzn. že laboratoř přenechá jinému subjektu k samostatnému provozování a řízení na vlastní náklad a nebezpečí a k pobírání užitků.

Poliklinika má zájem na tom, aby laboratoř provozoval tým profesionálů, kteří budou poskytovat služby na nejvyšší úrovni, zajistí spokojenost zákazníků a přispějí ke zvýšení kvality života ve městě Žďár nad Sázavou.

Záměrem je tedy vybrat dodavatele, který nabídne nejlepší podmínky pachtu laboratoře.

Za účelem seznámení dodavatelů s předmětem záměru a navrhovaným způsobem hodnocení nabídek na základě kvality bude uspořádáno osobní setkání, které se uskuteční dne 27. 5. 2020 od 14:00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Žďár nad Sázavou na adrese Žižkova 227/1. Předpokládaná doba trvání setkání je cca 1 až 1,5 hodiny, a to zejména z důvodu seznámení s uvažovanou metodou hodnocení nabídek.

Zájemci o účast na osobním setkání, prosím, nechť se přihlásí emailem paní ředitelce Polikliniky Žďár nad Sázavou, Ing. Iloně Komínkové, e-mail: kominkova@poliklinikazr.cz.

Setkání se může účastnit pouze 1 osoba za dodavatele.

Děkujeme za pochopení. Budeme se těšit na setkání.

Ing. Ilona Komínková,
ředitelka Polikliniky Žďár nad Sázavou
  • +420 566 690 111
     Volejte Po-Čt od 06:30 do 15:00
    Pá od 06:00 do 13:00