POZVÁNKA NA PŘEDSTAVENÍ ZÁMĚRU „PACHT REHABILITACE NA POLIKLINICE ŽĎÁR NAD SÁZAVOU“

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, se sídlem Studentská 1699/4, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO: 48899119, si Vás tímto dovoluje pozvat na setkání, na kterém bude představen záměr

„Pacht rehabilitace na Poliklinice Žďár nad Sázavou“

Poliklinika Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace, provozuje rehabilitaci. Rehabilitace se zabývá ambulantní fyzioterapií - léčbou akutních i chronických potíží pohybového aparátu, poúrazových a pooperačních stavů a prevencí těchto obtíží. Nabízené služby rehabilitace spočívají zejména v individuálních terapiích pomocí tělesné výchovy, elektroléčby, vodoléčby a dalších procedur. Rehabilitace slouží pacientům zdravotních pojišťoven i samoplátcům.

Poliklinika se rozhodla k propachtování rehabilitace, tzn. že rehabilitaci přenechá jinému subjektu k samostatnému provozování a řízení na vlastní náklad a nebezpečí a k pobírání užitků. Poliklinika má zájem na tom, aby rehabilitaci provozoval tým profesionálů, kteří budou poskytovat služby na nejvyšší úrovni, zajistí spokojenost klientů a přispějí ke zvýšení kvality života ve městě Žďár nad Sázavou.

Záměrem je tedy vybrat dodavatele, který nabídne nejlepší podmínky pachtu rehabilitace.

Za účelem seznámení dodavatelů s předmětem záměru a navrhovaným způsobem hodnocení nabídek na základě kvality bude uspořádáno osobní setkání, které se uskuteční dne 28.4.2021 od 15:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva v Městském úřadu Žďár nad Sázavou, na adrese Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou. Po představení záměru bude možné nahlédnout do prostor rehabilitace.

Předpokládaná doba trvání setkání je cca 1 až 1,5 hodiny, a to zejména z důvodu seznámení s uvažovanou metodou hodnocení nabídek.

Zájemci o účast na osobním setkání, prosím, nechť se přihlásí emailem paní ředitelce Polikliniky Žďár nad Sázavou, Ing. Iloně Komínkové, e-mail: kominkova@poliklinikazr.cz.

Setkání se může účastnit pouze 1 osoba za dodavatele. Děkujeme za pochopení.

Budeme se těšit na setkání.

Ing. Ilona Komínková
ředitelka Polikliniky Žďár nad Sázavou

 
  • +420 566 690 111
     Volejte Po-Čt od 06:30 do 15:00
    Pá od 06:00 do 13:00