AKTUALITY

Úspěšná akreditace dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2013 pro laboratoř na Poliklinice Žďár nad Sázavou

    Další hezký úspěch si připsal kolektiv laboratoře. Na začátku února prošlo Oddělení klinické biochemie a hematologie Polikliniky Žďár nad Sázavou opakovaným akreditačním auditem po 5 letech a obhájilo tak úspěšně akreditaci dle mezinárodní normy ČSN EN ISO 15189:2013. Pro pacienty to znamená záruku kvality napříč celým procesem poskytování péče – od vybavení a kvalifikovaného personálu, přes moderní postupy a vyšetření.
    Touto akreditací se naše laboratoř řadí dlouhodobě mezi špičkové pracoviště v oboru. Je to potvrzení naší profesionality v organizačním a odborném směru.
    Vyjádření vedoucího posuzovatele Českého institutu pro akreditaci Ing. et Ing. Marka Vyskočila „Vaše laboratoř se řadí k jedněm z nejlepších, ve kterých jsem měl možnost posuzovat, jak po stránce systémové, tak odborné. Veškerá dokumentace je nadstandardně zpracovaná a udržovaná, ani na obvykle slabších místech jsem nenalezl problémy. Během posuzování nebyla identifikována žádná neshodná práce. Věřím, že v nastaveném trendu budete úspěšně pokračovat.“
    "Posuzování bylo opravdu důkladné. Auditoři u nás celkem čtyři dny prověřovali nastavení a funkčnost systému managementu kvality, hodnotili personální a technické vybavení laboratoře a prováděli důkladnou kontrolu všech procesů probíhajících na Oddělení klinické biochemie a hematologie. Speciálně se zajímali o odběry vzorků v odběrové místnosti a transport vzorků do laboratoře, nebo také management rizik a řízení informačních systémů,“ popisuje průběh auditu Ing. et Ing. Ilona Komínková, ředitelka Polikliniky.
    Poděkování za skvělou práci patří celému kolektivu laboratoře vedené Ing. Janou Kuncovou.

Angiologická ambulance má smlouvu s oborovou pojišťovnou

Ambulance angiologie (cévní ambulance) působí na Poliklinice Žďár nad Sázavou již několik let. Za tu dobu ošetřila velké množství pacientů. Bohužel se však dlouho nedařilo uzavřít smlouvu s oborovou zdravotní pojišťovnou. Pacienti této pojišťovny museli vyhledat angiologickou ambulanci v jiných zařízeních. Od 1. srpna 2019 se však situace změnila. Dohodli jsme se s pojišťovnou po dlouhých jednáních na uzavření smlouvy, a tak i její pacienti již mohou služeb angiologie využít.
Náplní angiologické ambulance je diagnostika a léčba cévních onemocnění s důrazem na prevenci.
Nabízíme diagnostiku a dispenzarizaci nemocných s:
• žilní trombózou a potrombotickými stavy, chronickou žilní nedostatečností
• ischemickou chorobou dolních končetin
• onemocnění přívodných mozkových tepen
• stavy po cévních rekonstrukcích
• onemocnění aorty a jejích větví
• diferenciální diagnostika otoků končetin

Angiologická ambulance využívá moderní diagnostické přístroje. Jedním z takových přístrojů je pletysmograf. Je to zařízení sloužící k vyšetření kvality prokrvení končetin, a to jak žilního, tak tepenného systému. Přitom využívá změn objemu nebo optických vlastností vyšetřované části končetiny, vyvolané krví proudící v tepnách a žilách. Změny jsou normálně nepostřehnutelné, ale po sejmutí vhodným snímačem, úpravou elektronickými obvody přístroje a vestavěným mikročipem tyto změny registrujeme jako tepovou a žilní křivku. Ta má odlišný tvar u zdravé a nemocné končetiny. Nový pletysmograf, zakoupený poliklinikou, patří k nejmodernějším ve své kategorii a dokáže najednou vyšetřit všechny čtyři končetiny. Automaticky vyhodnotí křivky a nabídne vyšetřujícímu lékaři předběžný závěr, jako vodítko k dalšímu vyšetřovacímu postupu. Vyšetření je rychlé a nijak nezatíží pacienta. Spolehlivě odhalí závažnější poruchu jak v tepenném, tak žilním systému končetin. Používáme jej jako jedno ze vstupních vyšetření, které dokáže rozlišit, jestli bolesti a případné otoky mají původ v porušené funkci cévního systému. Nezastupitelnou úlohu má při preventivních vyšetřeních, kdy odhalí poruchy cévního systému končetin ještě dříve, než se dostaví subjektivní potíže pacienta.
Dalším, často využívaným přístrojem je Pneuven. Tento přenosný multifunkční přístroj pracuje na principu sekvenční kompresivní drenáže a je určen pro léčebné účely do zdravotnických zařízení a pro odborná rehabilitační pracoviště. Uplatňuje se zejména v oborech angiologie, lymfologie a léčebné rehabilitace. Samotná terapie se provádí pomocí několika komorových návleků, které přenášejí účinky tlaku na jednotlivé části těla.

Na našich oddělení se pomocí Pneuvenu léčí:
Rehabilitace:

• otoky dolních končetin způsobené funkčním opotřebováním kloubů (artróza)

• rehabilitace po extrémním svalovém zatížení končetin

Lymfologie:
• Lymfedémy primární
• Lymfedémy sekundární
• Chronické edémy žilního původu při křečových žilách a při chronické venosní insuficienci posttrombotického syndromu - flebolymfedémy
• Lipedém
• Edémy při arthritidách
• Edémy při sclerosis multiplex
• Edémy končetin po mrtvicích
• Posttraumatické edémy a edémy po sádrové fixaci
• Pooperační edémy například po operaci varixů

Provozní doba angiologické ambulance
Pondělí 6:30 - 11:30 | 12:00 - 15:00 MUDr. Uhlíř
Čtvrtek 6:30 - 11:30 | 12:00 - 15:00 MUDr. Petrlík
Pátek 6:30 - 11:30 | 12:00 - 14:30 MUDr. Petrlík

Děti z MŠ Pastelka - exkurze na rehabilitaci

Jak vypadá oddělení rehabilitace a co se tu dá všechno zažít, si vyzkoušely děti z MŠ Pastelka. Seznámily se s elektroléčbou, v tělocvičně se proběhly po dráze z balančních ploch a ve vířivé vaně otestovaly účinky vodoléčby. Snad se u nás dětem i paním učitelkám líbilo. (14.6.2019)

Pro některé klienty Polikliniky byla děravá plocha parkoviště nepřekonatelným problémem. Kolečka od vozítků a lehátek zapadala do děr a jejich pohyb po ploše byl hodně komplikovaný. Dnes jsme se dočkali opravy a plocha je opět rovná a manipulace na ní mnohem snažší.

Exkurze žáků SŠO a služeb na oddělení rehabilitace

V pátek 5. a v úterý 9. dubna navštívili oddělení rehabilitace žáci SŠO a služeb ve Žďáru nad Sázavou, kteří navštěvují obor rekondiční a sportovní masér. Prohlédli si naše oddělení a jeho jednotlivé úseky, zejména část fyzikální terapie a novou vodoléčbu. Během exkurze se dozvěděli vše o práci fyzioterapeutů. Doufáme, že se u nás žákům líbilo.

Přestavba rehabilitace na poliklinice byla dokončena

Koncem roku 2018 byla zahájena tolik očekávaná přestavba rehabilitace. V první etapě se přesunula vodoléčba do prostor bývalé kryokomory. Bourací práce a hluk otřásaly celou poliklinikou, nicméně výsledek stojí za to. Po hrubých pracích, při kterých byly udělány zcela nové rozvody vody, elektřiny a především vzduchotechniky a odděleny prostory mezi jednotlivými vanami a místnost pro odpočinek, byly zahájeny polepy stěn a podlah speciálními vinylovými materiály. Vodoléčba se ihned vyloupla v příjemných tlumených barvách, které dokreslily pohodovou atmosféru. Nakonec byly připojeny vany a kolaudace mohla proběhnout.
Prostory rehabilitačního oddělení se nezměnily již několik let. Za tu dobu se postupně staly nevyhovujícími, a to jak pro pacienty, tak pro zdravotnický personál. V přestavbě bychom rádi pokračovali druhou etapou. Ta zahrnuje předělání recepce a evidence, zmodernizování objednávkového systému, vybudování nové cvičebny a šaten. Doufáme, že nás město v této snaze podpoří a rehabilitace se zase posune o kousek dál.
  • +420 566 690 111
     Volejte Po-Čt od 06:30 do 15:00
    Pá od 06:00 do 13:00