Ultrazvuk - 2. patro

UPOZORNĚNÍ

Na ultrazvukové vyšetření je nutné pacienty předem objednat. Neobjednané akutní případy budou vyšetřeny pouze po domluvě odesílající lékaře a lékaře provádějícího UZ vyšetření.

Děkujeme za pochopení.

Provozní doba

Pondělí 08:00 - 11:00 - MUDr. Navrátil (UZ karotid)
11:00 - 14:30 - MUDr. Soukupová
Úterý 06:45 - 14:00 - MUDr. Soukupová
Středa 06:45 - 14:00 - MUDr. Soukupová
od 15:30 dle objednání - MUDr. Tachir (UZ srdce - pouze pro pacienty pojišťovny: 111, 201, 211)
Čtvrtek 06:45 - 14:00 - MUDr. Soukupová
16:00 - 17:00 - MUDr. Pejchal (UZ srdce - pouze pro pacienty pojišťovny: 111, 201)
Pátek 07:30 - 13:30 - MUDr. Hladká

Kontaktujte nás

Vedoucí lékařka

MUDr. Věra Soukupová

Tel.: 566 690 255 Email: soukupova@poliklinikazr.cz

Vedoucí RDG asistentka

Mgr. Marie Horáková

Tel.: 566 690 242

Mt.:  778 116 991

Email: horakova@poliklinikazr.cz

Evidence

Tel.: 566 690 242

Mt.:  778 116 991

 

Ultrazvuk

Tel.: 566 690 212

Pro objednání ultrazvuku volejte na evidenci RTG na tel. číslo: 566 690 242

ULTRAZVUK

Ultrazvuk – sonografie

je zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukové vlnění o vysoké frekvenci (nejčastěji 2–18 MHz) k zobrazení orgánů a tkání lidského těla. Jedná se elektromechanické vlnění, které se tvoří v krystalech vyšetřovací sondy, odkud je vysíláno do těla a po odrazu od tkání je opět sondou registrováno. Takto odražené UZ vlny jsou přeměněny na elektrické signály a nadále pomocí výpočetní jednotky zpracovány. Výsledkem je černobílý obraz struktur uvnitř vyšetřovaného objektu, který lékař sleduje na obrazovce ultrazvukového přístroje.

Jedná se o bezbolestné neinvazivní vyšetření, při kterém jsou využívány vysokofrekvenční zvukové vlny (nikoliv ionizující rentgenové záření) k zobrazení tkání lidského těla, a pomocí kterého lékař může určit diagnózu a navrhnout další léčbu. Při vyšetření je nutné vyvinout dostatečný tlak na měřící sondu kvůli dobrému kontaktukt s tělem pacienta což může být nepříjemné, proto se také povrch sondy pokrývá gelem, aby se zamezilo vzduchovým mezerám mezi sondou a tělem vyšetřovaného. Protože jsou při ultrazvukovém vyšetření tkáně zobrazovány v reálném čase, je možné zachytit strukturu a pohyb jednotlivých orgánů, stejně jako toky krve v cévách. Pro měření toků krve se využívá Dopplerova jevu popsaného v roce 1842. Při dopplerovském měření (“barevný doppler”) je relativní pohyb krve vůči sondě vysílající ultrazvuk zobrazován pomocí různobarevných polí uvnitř řezů cévami či srdcem. Je tedy možné zjistit případné zúžení či uzávěr cév, nebo např. síňový defekt srdce.

Co lze ultrazvukem vyšetřit?

Ultrazvukem se vyšetřují orgány a tkáně dutiny břišní (játra, žlučník, žlučové cesty, slinivka, ledviny, slezina, moč. měchýř, velké cévy, omezeně tenké a tlusté střevo), krku (štítná žláza, příušní a podčelistní slinné žlázy, cévy, lymfatické uzliny), horní a dolní končetiny (tepny a žíly). dále skrotum (= šourek), prsa a jiné měkké tkáně (podkoží, svaly, klouby aj.), hrudník (na přítomnost volné tekutiny).

Objednání k vyšetření

Ultrazvukové vyšetření se objednává v evidenci radiologického oddělení či telefonicky na čísle 566 690 242.
K vyšetření se pacient dostaví v dohodnutý čas po předchozím řádném objednání. Nezapomeňte však, že Váš objednací čas je pouze orientační, před Vámi mohou být vyšetřováni akutní pacienti (se život ohrožujícím stavem). O pořadí vyšetřovaných pacientů rozhoduje vyšetřující lékař podle jejich zdravotního stavu.

Je ultrazvukové vyšetření škodlivé?

Ultrazvuk je zcela bezpečná metoda, u které se komplikace ani rizika nevyskytují. Za dobu používání ultrazvuku v medicíně nebyly prokázány žádné nežádoucí vedlejší účinky, nicméně vyšetření je třeba používat pouze v jasných indikacích, na technicky vyhovujících přístrojích, a provádět by ho měl vždy erudovaný lékař. Ultrazvuková vyšetření provádíme na moderním přístroji od firmy Toshiba , který je vybaven pro veškerou diagnostiku měkkých částí krku, prsů, břicha , retroperitonea, pánve a mužského genitálu. Dále se zabýváme diagnostikou onemocnění cév zásobujících mozek, břišních a končetinových tepen i žil .

Je ultrazvukové vyšetření bolestivé?

Ultrazvukové vyšetření samo o sobě nebolí. Můžete cítit tlak sondy, což může být za určitých okolností nepříjemné, například při kontrolním vyšetření krátce po operaci. Jak se mám na vyšetření připravit? O přípravě by vás měl poučit odesílající lékař.

Příprava na vyšetření

CELÉ BŘICHO: pacient naprosto lačný (tj.nejíst minimálně 6 hodin,žádné žvýkačky ani bonbony. Pít jen vodu bez bublinek.) 2 hod. před vyšetřením nemočit - na vyš. plný močový měchýř!

LEDVINY A MOČ. MĚCHÝŘ: Ráno lehká snídaně. Asi 2 hod před vyš. vymočit, pak vypít cca 1l tekutin a nemočit. Na vyš. plný močový měchýř!

OSTATNÍ VYŠ. (krk-štítná žláza, klouby, prsa, žíly..): bez speciální přípravy.

Faktory snižující výtěžnost ultrazvukového vyšetření

Nespolupracující pacient

Obezita

Plynatost

UZ vlnění se nedokáže šířit plynným prostředím (např. plíce, vzduch ve střevech, v žaludku,…). Na hranici pevných struktur (např. kosti) se všechno UZ vlnění odráží. V obou těchto případech dochází ke ztrátě obrazu a není možné tyto struktury vyšetřovat. V případě plynu se tento efekt uplatňuje u pacientů trpících nadýmáním nebo u pacientů, kteří byli před ultrazvukem vyšetřeni na gastroskopii či kolonoskopii (při těchto vyšetřeních se používá plyn pro rozvinutí žaludku a střev). Ultrazvukem tedy nelze vyšetřit veškeré části těla a může být nutné doplnit další vyšetření k doplnění nálezu. Špatně vyšetřitelní jsou také obézní pacienti (ultrazvukové vlnění špatně proniká do hloubky k orgánům) a špatně pohybliví či nespolupracující pacienti.

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření provádí zkušený a kvalifikovaný lékař - radiolog . Budete požádáni, abyste si odložili tak, jak je to nezbytně nutné pro vyšetřovanou oblast, poté si lehnete na vyšetřovací lůžko. Lékař po vyšetřované oblasti během vyšetření pohybuje ultrazvukovou sondou. Pro zamezení přítomnosti vzduchu mezi tělem a kůží se vyšetřovaná oblast pokrývá speciálním sonografickým gelem, který nijak nedráždí kůži ani nezanechává skvrny a snadno se dá z těla po skončení vyšetření otřít. Během vyšetření lékař pozorně sleduje obraz na monitoru, upravuje parametry vyšetření a provádí různá speciální měření. Během vyšetření můžete být vyzváni například k zadržení dechu, nepolykání, zaklonění hlavy, stažení ramen nebo i ke změně polohy těla.

Upozornění

K UZ vyšetření se používá speciální gel, který zamezí přítomnosti vzduchu mezi sondou a tělem. Gel je bezpečný, antialergenní, na těle nezanechává žádné stopy. Po vyšetření dostanete buničitou vatu k setření zbytků gelu.Ne vždy je to však zcela dostačující, proto doporučujeme vzít sebou na vyšetření malý ručník, aby nedošlo k znečištění vašeho spodního prádla či svrchního oblečení. Není to však nutnost.

PREVENCE RAKOVINY PRSOU A MOŽNOSTI VYŠETŘENÍ

Prevence karcinomu prsu - obecná část

V léčbě rakoviny prsu je klíčové, jak brzy je nádor odhalen. Mnoho žen s obtížemi se bojí jít k lékaři právě proto, aby neodhalil rakovinu. Pokud žena rakovinu má, již to nijak nezmění. Čím dříve však přijde, tím větší má šanci na vyléčení. Rakovinu prsu dokážeme v počátečních stádiích zcela vyléčit. Každá žena by v průběhu svého života měla absolvovat preventivní vyšetření prsů. To zahrnuje vyšetření prsů a podpaží pohmatem a mamografii nebo ultrazvuk prsů.
Pokud se ve Vaší rodině nevyskytl nikdo s rakovinou prsu, pak by první vyšetření mamografem mělo být provedeno ve 40 letech, dále pak v intervalech 1-2 let. V České republice je mamografie hrazena pojišťovnou ženám mezi 45. a 69. rokem jednou za 2 roky. Je však vhodné, aby si žena v tomto věku (kdy se rakovina prsu vyskytuje nejčastěji) zaplatily vyšetření v mezidobí sama,zde je nejlepší volbou sonografické vyšetření (cena se podle pracoviště pohybuje mezi 500-700 Kč).
Máte-li v rodině jednu ženu s karcinomem prsu, pak začněte s mamografií o pět let dříve, než byl věk této příbuzné v době nálezu rakoviny. Máte-li v rodině více než jednu ženu s karcinomem prsu nebo vaječníků, pak navštivte genetika nebo mamologa, který stanoví individuální schéma sledování. Nejlépe zná své prsy žena sama, proto dokáže také jako první zjistit eventuální změny. Důležitou součástí prevence rakoviny prsu je proto samovyšetření prsů – není náročné a zvládne ho každá žena.

Samovyšetření by měla provádět každá žena od věku 25 let, ideálně již dříve:

naučte se vyšetřovat prsy každý měsíc, nejlépe 7.-10. den po začátku menstruačního krvácení

začněte ve stoje proti zrcadlu s rukama podél těla, pozorujte změny tvaru prsů, kůže a bradavek

zdvihněte ruce nad hlavu a pozorujte stejné změny jako u předchozího bodu

představte si, že prs je rozdělen na čtvrtiny a prohmatejte protilehlou rukou každou čtvrtinu směrem od bradavky ven, promačkávejte prs proti hrudní stěně, pozor: horní zevní čtvrtina má výběžek směrem do podpaží

prohmatejte dvorec a bradavku, zmáčněte dvorec a pozorujte, zda z bradavky nevytéká sekret

dejte ruku v bok a druhou rukou prohmatejte podpaží u pokrčené paže

celé vyšetření pohmatem zopakujte vleže

Čeho si máte všímat?

Vtaženiny kůže; změna barvy kůže – zarudnutí; zvýšená cévní kresba; vpáčení nebo posunutí bradavky, které dříve nebylo; krvavý výtok z bradavky; bulka v prsu, zvláště nepohyblivá a neostře ohraničená; bulka v podpaží.

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ

Ultrazvuk používáme jako vyšetření první volby u žen do 40 let věku a je to jediné vhodné vyšetření prsů u žen těhotných a kojících. U žen nad 40 let věku je ultrazvuk doplňujícím vyšetřením po mamografii. Provádíme jej v případě hutné žlázy, tedy tehdy, kdy je v prsu více žlázy a vazivové tkáně a prs je mamograficky méně přehledný. Ultrazvuk doplňujeme i v případě nálezu ložiska na mamografii. Ženy do 40 let, které nemají žádné potíže s prsy, si mohou ultrazvuk zaplatit jako preventivní vyšetření, obvykle jednou za rok. Ultrazvuk je metoda, která neužívá ionizující záření, je zcela nezatěžující a dá se tudíž kdykoliv opakovat. Vyšetření probíhá vleže, je příjemnější a pohodlnější než mamografie a je zcela nebolestivé.

Ultrazvukový obraz cysty prsu

Lékař vaše prsy prohlédne, a pokud si něco v prsu sama hmatáte, máte možnost to lékaři ukázat. Ultrazvukové vyšetření probíhá tak, že se na kůži nanese speciální gel, který nezpůsobuje žádné kožní změny a umožní vyšetření ultrazvukovou sondou (gel zlepší kontakt sondy s povrchem prsu). Vyšetřující lékař sleduje na monitoru ultrazvuku celé vyšetření, může provádět ultrazvukové snímky prsů. Součástí ultrazvukového vyšetření je vyšetření podpažních jamek, kde jsou přítomné za normálních okolností nezvětšené mízní uzliny. Je vhodné, když má žena odstraněné ochlupení z podpaždí, není to ale nezbytně nutné. Při ultrazvukovém vyšetření máte příležitost se lékaře zeptat na cokoliv, co vás zajímá nebo i trápí v souvislosti s vašimi prsy. Na závěr vyšetření tak jako u mamografie dostáváte do ruky výsledek vyšetření a lékař vás informuje o vašem nálezu v prsech.

Sonografie prsou je hrazena pojišťovnou v případě klinických příznaků choroby prsů nebo při vysokém riziku karcinomu. Kód pojišťovny 89512 zahrnuje vyšetření prsou, axillárních a případně i nadkličkových lymfatických uzlin. Od ledna 2012 může toto hrazené vyšetření provádět pouze pracoviště disponující součastně i mamografem. Nejbližším místem je Nemocnice Nové Město na Moravě. K tomuto vyšetření musí pacientka mít žádanku vystavenou svým lékařem (gynekolog nebo praktický lékař).

Naše poliklinika v současnosti tedy nabízí sonografické vyšetření prsou pacientkám pouze jako samoplátce. Je vhodná pro všechny ženy bez věkového limitu a bezpříznakové ženy, které mají zájem o nadstandardní preventivní vyšetření. Cena vyšetření je 590,- Kč. Není třeba žádanka lékaře.

Vyšetření je prováděno vždy v pátek v ultrazvukové ambulanci MUDr. Hladkou, jejímž mateřským pracovištěm je právě radiologické odd. Nemocnice v Novém Městě na Moravě. V případě nutnosti je tak zajištěna plynulá návaznost na mamografické vyšetření.

Vzhledem k velkému počtu pacientů je nutné se předem objednat na tel. čísle 566 690 242, nebo přímo v RTG evidenci Polikliniky Žďár nad Sázavou.

Sonografické vyšetření prsou jako samoplátce na základě doporučení onkologa je možné také od 01.09.2017 každé úterý od 16.00 hodin, po domluvě přímo v onkologické ambulanci u MUDr. Stríže. Cena vyšetření je xxx,- Kč. Platba je realizována přímo v ambulanci MUDr. Stríže.

   • +420 566 690 111
     Volejte Po-Pá od 07:00 do 13:00