Radiologické oddělení (rentgen) - 2. patro

Pracovní doba

Pondělí 06:30 - 11:30 || 12:00 - 15:00
Úterý 06:30 - 11:30 || 12:00 - 14:30
Středa 06:30 - 11:30 || 12:00 - 15:00
Čtvrtek 06:30 - 11:30 || 12:00 - 14:30
Pátek 06:30 - 11:30 || 12:00 - 13:30

Kontakty

Evidence

Tel.: 566 690 242

Mt.:  778 116 991

Ultrazvuk Tel.: 566 690 212
Vedoucí lékařka
MUDr. Věra Soukupová

Tel.: 566 690 255

Email: soukupova@poliklinikazr.cz

Vedoucí RDG asistentka
Mgr. Marie Horakova
Email: horakova@poliklinikazr.cz

Důležité informace pro pacienty

RTG oddělení je umístěno v druhém podlaží Polikliniky Žďár nad Sázavou. Díky kvalitnímu přístrojovému vybavení a moderním vyšetřovacím postupům nabízíme klinickým oddělením špičkové diagnostické zázemí. Na našem pracovišti provádíme skiagrafická vyšetření a vyšetření ultrazvukem (ultrasonografii).

Obecné informace

Rentgenové vyšetření je nejstarší používanou metodou v radiologii založenou na principu rentgenových paprsků (paprsků X), které pronikají lidským tělem. Při jejich průchodu částmi lidského těla dochází k různému stupni jejich zeslabení, což nám dovolí zobrazit tkáně na speciální RTG filmy či detekční systém přístroje. Jako ostatní metody využívající paprsky X je RTG vyšetření metodou s ionizačními účinky na lidský organizmus, které sebou nesou jistá rizika při mnohonásobném opakování. Neprovádí se u těhotných žen (pouze v případech ohrožení života pacientky).

Rentgenové vyšetření se hodí zejména k posouzení kostí a plicního parenchymu. Dále je možné např. z obsahu plynu ve střevech posoudit střevní struktury a hledat cizí kovová tělesa v těle.

Kdo vyšetření doporučí?

Každé vyšetření musí být indikováno (doporučeno) ošetřujícím lékařem pacienta, který vypíše žádanku o vyšetření. Každé vyšetření poté musí schválit zejména z hlediska radiační hygieny radiolog či radiologický asistent. Vyšetření provádíme v pracovní době bez objednání. Pacienti v závažném klinickém stavu jsou vyšetřováni přednostně.

Kde se mám hlásit po příchodu na radiologické oddělení?

Každý pacient po příchodu na radiologické oddělení musí nejdříve odevzdat žádanku v evidenci RTG oddělení, kde evidenční pracovnice zapíše žádanku do rtg programu a vysvětlí pacientovi vše potřebné včetně místa, kde má počkat na vyšetření.

Jak se na RTG vyšetření připravit?

Na pokyn radiologické asistentky je nezbytně nutné sejmout po dobu vyšetření odnímatelné kovové předměty z vyšetřované oblasti. Přítomnost kovu negativně ovlivňuje kvalitu snímku a vyšetření je mnohdy nutné opakovat! Zvyšuje se tak radiační zátěž pacienta.
 Snímek zubů, lebky, krční páteře: sejmout naušnice, řetízek, piercing v oblasti obličeje a spony ve vlasech. Také je nutné vyndat snímací zubní náhradu.
Snímek končetin: sejmout prstýnky, náramky, hodinky.
Snímek plic, hrudní páteře: sejmout řetízky a náhrdelníky.
Snímek bederní páteře: sejmout piercing v oblasti pupíku.
RTG vyšetření neovlivňuje činnost kardiostimulátoru, překážkou RTG vyšetření nejsou ani kovové kloubní náhrady nebo obecně kovové implantáty.

Jak se vyšetření provádí?

Vyšetření provádí radiologický asistent, který správně nastaví polohu pacienta, nastaví přístroj z hlediska plochy ozáření, dávky záření i jiných aspektů, přiloží ochranné pomůcky a ozáření provede. Při vyšetřování hrudníku a břicha Vás požádá o zadržení dechu, aby snímek nebyl pohybem rozmazán.

Komu patří zpráva z vyšetření?

Lékařská zpráva (nález) přináleží lékaři, který vyšetření doporučil.Dostává jej v digitální formě spolu s obrazovou dokumentací cestou informačního systému polikliniky.

Jaké jsou kontraindikace vyšetření?

Gravidita

Nespolupracující pacient

Rozsah sledování, měření, hodnocení, ověřování a zaznamenávání veličin, parametrů a skutečností důležitých z hlediska radiační ochrany - je v souladu s požadavky vyhlášky č. 307/202 Sb., o radiační ochraně, ve znění zdejších předpisů.

Asistence při RTG vyšetření

Je obecně zakázáno vystavit ionizujícímu záření osoby jiné než vyšetřované. Výjimkou jsou situace, kdy je potřeba vyšetřit pacienta s asistencí doprovodu pro jeho ztíženou spolupráci s vyšetřujícím personálem (např. věk a zdravotní stav pacienta). Pomocí Vaší asistence bude vyšetření provedeno s minimálním rizikem chyb. Dávka záření u RTG přístrojů je snížena na zanedbatelnou mez a je to zpravidla jen několik tisícin promile celkové průměrné roční efektivní dávky z přírodního prostředí. RTG pracoviště jsou vybavena ochrannými pomůckami proti působení ion. záření a je povinností personálu Vám tyto pomůcky nabídnout. Vždy je také povinností personálu požadovat písemný souhlas s asistencí a upozornit na případné riziko (zvláště nebezpečí záření v době těhotenství).

Je povinností RTG laboranta ochránit pacienta během snímkování na OPG ochranným límcem?

Ne není. Použití ochranného límce při OPG vyšetření je spíše kontraproduktivní, snížení radiační zátěže štítné žlázy pacienta přispěje zcela minimálně a naopak může ohrozit kvalitu výsledného radiogramu a tím způsobit potřebu opakování vyšetření a tedy dvojnásobnou dávku. V tomto směru jsou jistě RTG asistenti proškolováni. Proto se ochrana v podobě límce nepoužívá. Pokud jde o srovnání ekvivalentní dávky ve štítné žláze při intraorálním rtg vyšetření s límcem a OPG bez límce, pak by výsledek měl být přibližně stejný. Pokud jde o možnost narušení léčby štítné žlázy provedením rtg snímku, pak platí, že tam k žádnému efektu nedochází.

Žádanka na vyšetření musí obsahovat tyto údaje:

jméno a příjmení pacienta

rodné číslo pacienta

výšku a váhu pacienta

číselný kód klinické diagnózy

kód zdravotní pojišťovny

požadavek RTG vyšetření

číslo odbornosti + ICZ odesílajícího pracoviště

termín menses u žen ve fertilním věku u snímkování v oblasti břicha, pánve

označení mobility pacienta (chodící, sedící, ležící)

závažné informace pro RDG oddělení (diabetes mellitus, HBsAg +,…)

čitelný podpis a razítko lékaře indikujícího vyšetření

Prováděná vyšetření

Na našem oddělení máme 2 skiagrafická pracoviště a tyto skiagrafické přístroje

YSIO MAX, fi. Siemens s přímou digitalizací

SIEMENS MULTIX PRO TABLE

VATECH PaX – i Plus/ Insight, model: PCH-30CS (PaX-i Insight RC, pano rtg, Multifocus 41 vrstev, rychlé kefalo 1,9s., Ez Smart, Ez Dent-i, Ez Codi, Twain)

Na snímkovně č.1 a č.2 jsou prováděna shodná vyšetření.

Elektronické zpracování, archivace a distribuce obrazových dat: Systém MARIE PACS – dodavatel: OR–CZ spol. r. o.

Digitizér

Carestream Direct View Classic CR Systém

SSIDtware Kodak Direct View,verze 5.1

Kazety KODAK DIRECT VIEW CR, typ paměťové fólie GP plus.

Program x Vision, ver. 2.6.4

xVision je program pro práci se snímky a dalšími pacientskými daty v lékařské diagnostice. Pracuje s jednotlivými snímky,sériemi snímků i videosekvencemi ve formátu DICOM 3.0.
Program xVision spolu s potřebným hardwarovým vybavením tvoří pracovní stanici, umožňující práci se snímky v nemocničním systému PACS. Spolupracuje s centrálním archivem i dalšími digitálními modalitami.

Ochrana před ion.zářením

2 ochranné límce Radprom-stínící ekvivalent- 0.5mm Pb

2 zástěry Radprom-stínící ekvivalent-0.5 mm Pb

gonádová ochrana pro ženy-Mavig-s. ekv.-1.0 mm Pb

ochranné zástěrky-Mavig-s. ekv.-0.5 mm Pb

vymezovací olověnné gumy

Jaká skiagrafická vyšetření na našem pracovišti lze provést

KÓD ODBORNOST NÁZEV
 89111 809 RTG prstu a záprstních kůstek ruky nebo nohy.
 89113 809 Cílené sn. lebky, selly VDN, skalní kosti, optických kanálů, čelistí.
 89115 809 RTG lebky - přehledné snímky.
 89117 809 RTG krku, krční páteře, dvě projekce. Šikmé a funkční snímky páteře.
 89119 809 RTG hrudní nebo bederní páteře.
 89121 809 RTG křížové kosti a SI kloubů.
 89123 809 RTG pánve nebo kyčelních kloubů.
 89125 809 RTG ramenního kloubu. Patří sem i lopatka, klíční kost, akromioklavikulární kloub...
 89127 809 RTG kosti a kloubu horní a dolní končetiny kromě pažního nebo pánevního pletence a kromě prstu záprstních kůstek ruky nebo nohy.
 89129 809 RTG žeber a hrudní kosti.
 89131 809  RTG hrudníku a hrudních orgánů.
 89137 809  RTG vyšetření koubů - držené snímky. Snímky nejčastěji hlezeních či koleních kloubů, během expozice s páčením v různých směrech k posouzení nenormálnosti pohyblivosti. Páčení rukou či aparaturou.
 89139 809 RTG vyšetření končetin měkkou snímkovací technikou v různých polohách pořizované k zobrazení měkkých tkání.
 89141 809 Vyšetření dolních končetin v celku jedním RTG snímkem - spec. vyšetření v indikovaných případech ortoped. či traumat. nemocech.
 89143 809 RTG břicha - prostý snímek v stoje nebo leže.
 89163 809  Vylučovací urolografie - výkon zahrnuje prostý snímek břicha a malé pánve, aplikaci k.l.intravenózně, skiagrafii ledvin, močových cest a moč.měchýře.
89813 809 Konzultace nálezu rentgenologem - cílená.
 00913  014  Zhotovení ortopantomogramu.
00915 014  Zhotovení telerentgenového snímku lbi...

Hodnocení vyšetření

Vyšetření hodnotí lékař radiolog. Na našem pracovišti hodnotíme všechny snímky ambulantních pacientů ihned po vyhotovení.

Informační letáky v oblasti lékařského ozáření

Náš kolektiv

Vedoucí lékařka

MUDr. Věra Soukupová

Email: soukupova@poliklinikazr.cz

Vedoucí RDG asistentka

Mgr. Marie Horáková

Email: horakova@poliklinikazr.cz
Radiologické asistentky

Andrea Sobínová
Bc. Lucie Kvapilová

Všeobecná zdravotní sestra Katarína Betlachová
Administrativní pracovník Alena Švomová

   • +420 566 690 111
     Volejte Po-Pá od 07:00 do 13:00